Succes verhalen

Voor de beschrijving van onderstaande verhalen, klik op de pagina rechts.

crisisopvang / daklozenopvang -> zelfmoordpoging cliënt en andere verhalen
tienercentrum -> negatief imago wegpoetsen en tienercentrum weer op gang krijgen
straathoekwerk -> jongeren bewegen naar locaties jongerencentrum of jeugdcentra. 

GGZ - > motiveren dakloze verslaafden naar zelfontplooiing, enthousiast maken over vrijwilligerswerk.
LVG+ semi-zelfstandig wonen -> diverse verhalen
 
  
Foto: Neeltje Jans
 
Zelfstandigheidstraining -> Huiswerk