Achtergrondinfo

VluchtelingenWerk Eindhoven

In 2005 liep ik stage bij VluchtenlingenWerk Eindhoven.
Daar maakte ik deel uit van het team Integratie.
Dit team (mijn stagebegeleidster, nog een stagiaire en ik) startten een nieuw project:  het buurtgenotenprogramma.

Dit hield in het kort in dat we inwoners van Eindhoven verzochten om nieuwkomers wegwijs te maken in onze samenleving.
Hiervoor was het nodig om:
- Vluchtelingen en nieuwkomers geregistreerd bij VluchtelingenWerk Eindhoven opzochten en interviews bij hen afnamen
- Vrijwilligers te werven en begeleiden
- Vrijwilligers en cliënten te 'matchen'.
- een project administratie op te zetten en bij te houden
                                         
Daarnaast vertegenwoordigden we ook het VWE-team bij multiculturele evenementen.

Kort na aanvang van dit project ging mijn stagebegeleidster met zwangerschapsverlof. De andere stagiaire stopte er mee.
Zodoende heb ik een zeer groot deel van dit succesvolle project geheel alleen gedragen.

 

Bijzonder Jeugdwerk Brabant
In 2002 kreeg ik via Bijzonder Jeugdwerk Brabant te maken met AMA's, Alleenstaande Minderjarige Asielzoekers.
Het betrof hier een kindgezin uit Angola, waarvan de ouders niet meer in leven waren. Zij waren gevlucht en nu terechtgekomen in Helmond. Het was de bedoeling hen zodanig te coachen en op te voeden dat zij hier in Nederland een bestaan konden opbouwen.
Hiertoe had de organisatie een pand aangekocht. Ten tijde van mijn baan annex stage moest het pand nog verbouwd en daarna ingericht worden. Hierin heb ik veel hand-en spandiensten verricht. Zo heb ik bijvoorbeeld een cliëntrapportage-systeem opgezet.
Dit kwam bij mij terecht omdat ik de enige bleek die met een computer kon omgaan...

Verder beperkte mijn werkzaamheden zich tot:
- inrichten woning (zo heb ik vloerbedekking gelegd op zolder, bijvoorbeeld)
- aanschaffen artikelen voor in huis, keuken en tuin
- aanschaffen speelgoed
- verdere irrelevante zaken.

Medio april kwamen de kinderen dan eigenlijk. Het kindgezin en nog een paar kinderen uit de zelfde regio. Voor mijn stage was deze periode echter te kort om nog een stageresultaat te kunnen behalen.